COPE

Listado de Noticias

Quan baixarà el preu de lenergia?

Quan baixarà el preu de l'energia?

Sota l'epígraf Cost de l'energia, la factura de les llars amb tarifa regulada PVPC recull únicament l'import total a facturar.

Barcelona 21 jul 2021 - 22:36

En directo 2

Directo TRECE en salida: 'Perseguidos pero no olvidados"

TRECE en salida: 'Perseguidos pero no olvidados"

Con Raquel Martín

Ver TRECE