• Jueves, 13 de junio 2024
  • ABC

COPE

Noticias

Xunta de Galicia

Galicia defende sistemas de control que garantan a trazabilidade dos produtos do mar sen obstaculizar o labor diario do sector

Galicia defende sistemas de control que garantan a trazabilidade dos produtos do mar sen obstaculizar o labor diario do sector

Xunta de GaliciaXunta de Galicia

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 01:10

A Xunta lembra que a actividade pesqueira está sometida a unha extensa normativa e a numerosos trámites na súa operativa polo que avoga por evitar as duplicidades na elaboración de novas regulacións no ámbito marítimo–pesqueiro

Antonio Basanta salienta que a trazabilidade é un valor engadido dos produtos pesqueiros e un aval das boas prácticas da frota ao tempo que contribúe a contar con datos fundamentais para optimizar a xestión dos recursos

O Executivo galego destaca a necesidade de que o réxime sancionador ante posibles infraccións sexa xusto e equilibrado, fuxindo de casos que se teñen dado no pasado como sancións excesivas por faltas ou erros involuntarios que poden dificultar a actividade futura dos profesionais do mar ou de entidades asociativas do sector

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA Sada (A Coruña), 24 de marzo de 2023 O director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, defendeu hoxe a necesidade de que as novas normativas de control que se lle apliquen ao sector pesqueiro permitan avanzar no eido da trazabilidade dos produtos do mar sen obstaculizar o desenvolvemento normal da actividade e o traballo diario dos pescadores. Fíxoo durante a clausura da VI Xornada da frota do cerco. Inspección e control de pesqueiras, organizada pola Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga). O representante da Consellería do Mar lembrou que a pesca conta cunha extensa normativa que lle é de aplicación, especialmente en materia de inspección e control, polo que apostou porque no deseño de novas regulacións –como o regulamento de control europeo ou o anteproxecto de lei estatal para modernizar o control e loitar contra a pesca ilegal, entre outras– se faga un esforzo para evitar duplicidades e molestias innecesarias a un sector que se ve obrigado a realizar numerosos trámites na súa operativa diaria. Antonio Basanta salientou a importancia de que haxa un control exhaustivo da actividade tanto para velar pola trazabilidade dos produtos do mar como para contar con datos completos e rigorosos que se poden empregar para optimizar a xestión dos recursos mariños. De feito, incidiu, eses datos serven para demostrar as boas prácticas do sector e tamén para argumentar a adopción de determinadas medidas de explotación. O director xeral de Pesca sinalou que na definición de novas medidas de control é fundamental que os profesionais do mar sintan que as autoridades que regulan e ordenan a actividade coñecen en profundidade a realidade do seu día a día, cousa que non ocorre, subliñou, en casos como o regulamento de control da pesca promovido pola Comisión Europea. Nesta liña, engadiu, non ten ningún sentido aplicar medidas como a xeolocalización á frota de baixura ou ao marisqueo, pois son dous sectores perfectamente controlados coa normativa vixente, ou a instalación xeneralizada de cámaras a bordo.O representante da Xunta destacou ademais a importancia de que o réxime sancionar sexa xusto e equilibrado coa gravidade das distintas infraccións evitando situacións nas que se impida o desenvolvemento normal da actividade. Neste sentido, lembrou que se teñen dado casuísticas de sancións excesivas por faltas ou erros involuntarios en aplicación do artigo 10 do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) –que prevé sancións como a imposibilidade de acceder a axudas ou a devolución das recibidas nos cinco anos anteriores– que poñen en risco o mantemento da actividade dos profesionais do mar e incluso de entidades asociativas do sector.


Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando

Etiquetas

Radio en directo COPE
  • item no encontrado

En directo

Directo Poniendo las Calles

Poniendo las Calles

Con "El Pulpo"

Escuchar