COPE

ECONOMIA

Quan baixarà el preu de l'energia?

Sota l'epígraf Cost de l'energia, la factura de les llars amb tarifa regulada PVPC recull únicament l'import total a facturar.

Audio

Migdia a COPE Catalunya i AndorraBarcelona

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 22:55

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) denúncia la falta d'informació bàsica en les noves factures regulades PVPC. Malgrat que es recull informació detallada per als conceptes de peatge i càrrecs, amb el seu cost unitari per a cada tram horari, no fa el mateix amb el cost de l'energia.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de l'OCU, Enrique García "Lamentablement l'habitual és que la factura regulada PVPC ometi qualsevol tipus de detall i ofereixi únicament la informació del cost total de l'energia consumida sota l'epígraf “Cost de l'energia”, sense detallar el preu unitari del kWh, ni total ni desglossat, per a cada tram horari (punta, vall i pla)."

Aquest fet impedeix al consumidor sumar el preu dels conceptes regulats (peatges i càrrecs) amb els de l'energia, la qual cosa al seu torn impedeix conèixer el preu total del kWh en cada tram.

"Sense aquesta informació no és possible comparar el preu de la tarifa regulada PVPC amb les ofertes que de manera periòdica llancen les comercialitzadores de tarifes lliures per a cadascun dels trams. De la mateixa manera, tampoc és possible comprovar si els esforços per optimitzar els horaris en els quals consum es tradueixen en un cost unitari més baix." explica García.

Aquest model de factura està generant molta incertesa entre els consumidors. OCU està rebent un elevat nombre de queixes per aquesta qüestió ja que no és comprensible que en un moment de preus màxims de l'energia i d'un canvi radical en el sistema de facturació que té com a objectiu modificar els hàbits de consum, s'estigui ocultant precisament aquella informació que és determinant per a conèixer l'efectivitat d'aquests canvis d'hàbits.

OCU sol·licita al Govern modificar la recent normativa sobre facturació de la tarifa regulada PVPC perquè es reorganitzi la informació per trams horaris, desglossant no sols el preu unitari dels costos regulats corresponents a càrrecs i peatges, sinó també el preu unitari de l'energia en cadascun dels tres trams. Igualment exigeix que la factura incorpori també a efectes informatius la suma dels tres components de manera que el consumidor, sense càlculs addicionals, pugui familiaritzar-se amb el preu de l'energia consumida en cadascun dels trams.

Finalment, OCU sol·licita a les comercialitzadores que mentre aquest canvi arriba, actualitzin el seu model de factura per a incorporar aquesta informació.

Baixarà el preu de l'energia? "doncs, malauradament, creiem que no. Aquesta tendència es mantindrà durant molt de temps. Possiblement el que sí baixarà serà el preu dels carburants després de l'acord de la OPEP per augmentar la producció de petroli" explica Enrique García.


Radio en directo COPE
  • item no encontrado

En directo