También en directo
Ahora en vídeo
  • megabanner_1:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado
Cervo |

La liquidación de los presupuestos del 2012 arrojan un superávit de 258.000 euros

La edil de hacienda, Yolanda Pedreira, informó de la presentación “en t iempo y forma” de la liquidación del presupuesto del 2012 que superará el último trámite en el próximo pleno, donde se dará cuenta de los resultados a la corporación Según los datos presenta un superávir de 258.000 euros y un remanete de tesorería que aumentó en más de un millón de euros con respecto al ejercicio anterior.
  • cope.es
  • cope.es

A liquidación foi aprobada o 20 de febreiro por resolución da alcaldía e que chegou ao Ministerio de Facenda antes do 31 de marzo, cumprindo cos prazos fixados no Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Unha liquidación da que cabe resaltar o saldo positivo dos principais indicadores de solvencia e do equilibrio económico-financeiro das arcas municipais. Así, o remanente de tesourería para gastos xerais ascende a case 1,2 millóns de euros, polo que aumenta en máis dun millón de euros con respecto ao exercicio anterior. “O saldo positivo do remanente de tesourería sempre é unha boa noticia e, neste caso, con máis motivos xa que non é unha situación puntual senón que se ven mantendo como unha constante nos últimos anos” explica a edil de Facenda. Pedreira destaca a forte subida do remanente de tesourería, “que é moi representativa”. A edil explica que contar cun millón de euros máis que o ano pasado supón “dispoñer de financiamento adicional para asumir posteriores modificacións orzamentarias no presente exercicio no caso de ser necesarias”. O resultado orzamentario axustado tamén ofrece uns datos favorables, duns 832.000 euros e un incremento de máis de 631.000 euros con respecto ao exercicio de 2011. En canto ao indicador de estabilidade orzamentaria, chega aos 258.000 euros, 232.000 euros máis que no 2011, o que permite falar de superávit estrutural e, polo tanto, dispoñer de capacidade de autofinanciamento. Pedreira valorou moi positivamente estes resultados da liquidación de 2012 que “nos levan a seguir falando de estabilidade nas contas e que demostran que nos mantemos no obxectivo do déficit público cero”. Uns datos que “indican unha boa xestión dos cartos públicos que, administrados con responsabilidade e rigor, permítennos seguir traballando no beneficio da veciñanza de Cervo”.  Despois de feita e presentada a liquidación do 2012, a edil de Facenda avanzou que “a Conta Xeral do mesmo exercicio tamén terá resultados positivos” xa que a Conta Xeral o que fai é ampliar e matizar os datos obtidos na liquidación.

Lo más visto