COPE

SERVEIS

Com funcionen els serveis de mediació en plena pandèmia?

La tipologia de casos que s’atenen són, majoritàriament, conflictes o divergències en la convivència veïnal i familiar.

Audio

La Linterna CatalunyaBarcelona

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 16:44

El servei de mediació vol donar visibilitat a aquest procediment de resolució de conflictes en el que les parts enfrontades, mitjançant el diàleg, arriben a una solució consensuada amb el suport d’un professional mediador imparcial i expert que té com a finalitat que assoleixin per elles mateixes aquest acord satisfactori.

Seguint aquesta línia, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, treballa, coordinadament amb els ens locals, per establir i consolidar aquest mecanisme de resolució extrajudicial alternativa de conflictes.

S’ofereixen diferents recursos per a la promoció de la mediació, la formació contínua de professionals en aquesta matèria i la sensibilització de la ciutadania entorn el diàleg com eina per a la resolució de les diferències.

Programa de Mediació Ciutadana

El programa de Mediació Ciutadana de la Diputació de Barcelona està integrat per una xarxa de 46 serveis de mediació locals -42 ajuntaments i 4 Consells Comarcals- i un servei itinerant de mediació ciutadana que es desplaça als municipis que no compten amb servei de mediació propi.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Lluïsa Moret, diputada de cohesió social, ciutadania i benestar de la DIBA "Els Serveis de mediació contribueixen a la cohesió social de les ciutats, a la generació de vincles entre veïns i a l’apoderament de la ciutadania." en explica la diputada "Amb aquesta òptica els serveis de mediació treballen, especialment, en 3 vessants: l’abordatge de conflictes que sorgeixen en els entorns més propers a les persones: veïnals, comunitaris, intergeneracionals, ...; "

i afegeix que "la formació i sensibilització a la ciutadania, sobretot d’infants i joves per tal que adquireixin eines que els hi permeti abordar les seves discrepàncies mitjançant el diàleg i l’escolta; i el treball preventiu o anticipatiu mitjançant projectes comunitaris de dinamització de l’espai públic i de les comunitats de veïns per tal que siguin espais que convidin a la relació, d’impuls de xarxes veïnals, de dinamització i acompanyament a les persones joves, l’impuls de programes de substitució de les sancions econòmiques de les ordenances de convivència i civisme mitjançant accions educatives i reparadores, etc."

El programa de mediació ciutadana, creat l’any 2006, garanteix l’accés a la mediació al conjunt de municipis de la província, exceptuant Barcelona ciutat, donant cobertura a una població de gairebé 4’5 milions d’habitants i un import a 2021 de més d’1’3 milions d’euros.

La mediació ciutadana en un context de COVID-19

L’arribada de la COVID-19 i del confinament va portar a un augment significatiu de les sol·licituds de mediació durant el segon trimestre de l’any 2020, les quals van incrementar en un 17% respecte el mateix trimestre de l’any anterior, destaquen les veïnals. La resta de trimestres s’han mantingut amb dades similars a les dels anys anteriors.

Pel que fa a la tipologia de casos atesos durant els mesos de confinament domiciliari (segon trimestre de 2020), Lluïsa Moret ens diu que "un 70% dels casos van ser veïnals, el que va suposar un increment d’un 8% respecte la mateixa tipologia i període de l’any anterior. Dins dels casos veïnals destaca l'augment dels conflictes derivats de sorolls, amb un 52%."

La COVID ha comportat una adaptació en les modalitats d’atenció dels serveis de mediació ciutadana amb l’obertura de l’atenció telefònica i telemàtica (mitjançant plataformes de videotrucada). La nova modalitat d’atenció ha tingut una bona acollida, especialment per part dels usuaris joves.

  • Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Durant els mesos de confinament domiciliari els serveis, a més, van reforçar la tasca de sensibilització i difusió creant materials adreçats a la ciutadania amb consells per millorar la convivència veïnal. Així mateix, en molts casos van incrementar la coordinació amb altres serveis dels ens locals, a través de xarxes tècniques, etc.." ens diu la diputada de la DIBA "També, es va acompanyar en la creació de xarxes de suport veïnal. En els darrers mesos, els serveis de mediació han anat recuperant projectes i intervencions comunitàries, especialment en els entorns més vulnerables i intervencions amb població jove, amb l’objectiu d’acompanyar les persones i afavorir la seva vinculació amb el seu entorn més proper." conclou

Pel que fa a tot el conjunt de l’any 2020, els serveis de mediació ciutadana, locals i itinerants, han rebut un total de 6.718 sol·licituds.

D’aquestes, el 67% dels casos són de caire veïnal, 12% de mediació familiar –conflictes intergeneracionals, etc.-, 11% d’activitats econòmiques, 2% d’incompliment d’ordenances, 2% escolars, 2% relacionades amb l’espai públic, 1% d’àmbit associatiu i un 3% d’altres tipologies.

Radio en directo COPE
  • item no encontrado

En directo