Boletín

Audio

NOVES TECNOLOGÍES

Aplicacions per a iOS graven l'activitat de la pantalla sense permís. Ho explica Eduard Porta.

Actualizado20:11