COPE

EDUCACIO

El sistema educatiu a Catalunya està estancat

Es considera que el sistema educatiu català està encara organitzat a partir d'una "visió rígida" de l'aprenentatge

El sistema educatiu a Catalunya està estancat

CATALUNYA

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 15:57

La Fundació Jaume Bofill ha alertat que s'està produint un "estancament" del sistema educatiu i Catalunya es troba en un punt d'"inflexió". Les millores aconseguides els darrers 15 anys en graduació d'ESO, taxa d'abandonament i escolarització de 0 a 3 "s'han estancat o estan revertint-se" en els darrers tres anys. Apunta tres topalls: la persistència de les desigualtats, un finançament "a nivells de fa deu anys" però amb més alumnes i una visió "rígida" de l'aprenentatge. La Bofill proposa una renda bàsica educativa, la gratuïtat de la bressol per als més vulnerables i l'abordatge real de la innovació, entre d'altres.
L'estatus socioeconòmic de l'alumnat condiciona amb força els resultats educatius, que la xarxa escolar i existeix una bretxa digital, com revela que el 20% de l'alumnat vulnerable no es va connectar durant el confinament.

Hi ha una "persistència" de les desigualtats educatives i que en els darrers anys, tot i que hi ha hagut progressos, han estat "mínims". Aquestes desigualtats van més enllà de l'aula i que també es donen per exemple en l'accés a les extraescolars. I és que segons l'anuari els infants de classe alta hi dediquen de mitjana gairebé el doble d'hores a les activitats de lleure i extraescolars.

Pel que fa al finançament, Catalunya inverteix un 3,6% del PIB, lluny del 4,2% del conjunt de l'Estat o del 4,6% de la UE. Això implica un "copagament" per part de les famílies, de 875 euros de mitjana per estudiant no universitari.

Sobre els continguts, es considera que el sistema educatiu català està encara organitzat a partir d'una "visió rígida" de l'aprenentatge, centrat només en l'escola i amb currículums excessivament amplis i rígids. L'organització apunta que més de la meitat dels centres de primària i secundària no participen en programes d'innovació educativa.

En aquest punt, és necessari impulsar les polítiques educatives innovadores, que vagin des de la formació del professorat a la implantació real i generalitzada de les noves metodologies, passant per una autonomia real dels centres que els permetin adaptar les seves formes de fer a la realitat dels seus centres.

La Fundació ha assegurat que cal una "política educativa de cirurgia fina, més focalitzada i basada a donar resposta a les principals necessitats del sistema i a les seves baules més febles". En aquest sentit, ha reclamat una beca educativa bàsica per als més vulnerables que cobreixi la gratuïtat de les activitats i serveis complementaris, el cost del menjador i la participació en un mínim d'activitats extraescolars. També proposa places públiques i gratuïtes per a l'etapa 0-2, començant pels territoris vulnerables, i la creació de 25.000 noves places d'FP.

En segon lloc, ha demanat un sistema de "finançament fórmula" que ajusti els recursos que s'hi destinen a les necessitats socials i educatives dels alumnes. És a dir, que cada centre compti amb els recursos que necessita per poder implantar el seu projecte i aconseguir l'èxit escolar dels seus alumnes. En tercer lloc, ha reclamat una aposta pel rol dels ajuntaments com a actors de política educativa i prioritzant la inversió en l'oferta pública de places d'escola bressol, de formació professional, de lleure educatiu enriquit en aquells municipis i entorns més vulnerables.

En l'àmbit de la innovació, cal impulsar i donar suport a l'establiment i consolidació de xarxes integrades per escoles, instituts i universitats de formació del professorat; desplegar un pla de recerca educativa i promoure l'ús de les TIC.

Els països que estan obtenint millores destacades en educació fa molts anys que van iniciar els canvis. Per això, és "urgent" abordar totes aquestes problemàtiques. Si continuem estancats, la nostra resiliència pot tenir un límit. Correm el risc de perdre el temps.

Radio en directo COPE
  • item no encontrado

En directo 2

Directo Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Escuchar