COPE

RENTA 2020

Hem d'acceptar l'esborrany d'hisenda?

Abans d'acceptar-lo, s'aconsella revisar les dades personals.

Audio

HERRERA A COPE CATALUNYACATALUNYA

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 19:53

Des del dia 7 d'abril està en marxa la campanya de la declaració de la renda i segurament l'esborrany ja t'haurà arribat o estarà a punt d'arribar. Parlarem amb l'Enrique García portaveu de l'organització de consumidors i usuaris.

Aquest esborrany que ens envia hisenda l'hem d'acceptar?

<< Nosaltres aconsellem no acceptar sense més l'esborrany que proporciona l'agència tributària. Una de les recomanacions és revisar-lo de manera meticulosa perquè aquesta d'esborranys elabora amb les dades que hisenda té del contribuent hi poden haver dades que estiguin incompletes o incorrectes. Volem advertir que confirmar un esborrany i correcta fallant de menys sol·licitant una major devolució, pot provocar una paral·lela i en alguns casos inclús una sanció.>>

A quines dades li hem de prestar una especial atenció?

<<Hem de començar per les dades personals i familiars, bàsicament hem de comprovar si s'han canviat en l'últim any el matrimoni, la descendència o persones grans a càrrec. En el cas de separació divorci hem d'assegurar-nos de què els nens estan correctament assignats, s'han d'incloure l'import de les pensions compensatòries, en el cas de la discapacitat tenim comptes i s'ha produït una modificació del percentatge del grau de discapacitat o s'ha obtingut un certificat adequat. En el cas de fills menors de vint-i-cinc anys que conviuen amb el contribuent ens tenim que assegura que no tinguin rentes que superin els 8.000 euros anuals. Recalcar que també s'ha de comprovar els mínims familiars per descendent.>>

<< Des de l'OCU volem recordar que es poden incloure despeses com són les quotes sindicals, quotes de col·legis professionals o les despeses de defensa jurídica. En els immobles també cal repassar els annexos com són els trasters o fins i tot dues places adquirides simultàniament amb l'habitatge actual. En el cas de matrimoni s'han de repassar els percentatges de titularitat o herències recents. Altres aspectes una mica més específics són les transmissions de béns o la compravenda d'accions.>>

Radio en directo COPE
  • item no encontrado

En directo