También en directo
Ahora en vídeo
  • megabanner_1:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado
Cervo | La Consellería quiere proteger este proyecto industrial ideado por Isaac Díaz Pardo y Luís Seoane

La Xunta de Galicia incoa como Bien de Interés Cultural la fábrica de Sargadelos

La fábrica de Cerámica de Sargadelos es un reflejo directo de la voluntad de estos dos intelectuales gallego por crear un lugar emblemático y pionero de la creación artística y del resurgir cultural de Galicia. El DOG publica hoy la incoación como BIC, con la categoría de monumento
  • cope.es
  • cope.es

O conxunto de edificios que conforman a Fábrica de Cerámica de Sargadelos é a materialización do singular proxecto industrial, cultural, social e de identidade galega ideado por Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane froito das reflexións, investigacións e propostas xurdidas no Laboratorio de Formas. Este complexo é o reflexo directo da vontade destes dous intelectuais de crear un lugar emblemático e pioneiro da creación artística e do rexurdir cultural de Galicia, preto do que foi o antigo complexo das fábricas de siderurxia e cerámica dos séculos XVIII e XIX de Sargadelos creado por Antonio Raimundo Ibáñez cuxo pensamento ilustrado inspirou a Díaz Pardo. O conxunto de edificios construído entre 1968 e a década dos anos setenta do século XX, sitúase no lugar chamado O Rato, na parroquia de Sargadelos no concello lugués de Cervo. A Fábrica de Cerámica de Sargadelos é un exemplo singular e único de industria na que o proceso de produción era parte dun ambicioso proxecto de rexeneración cultural e social de Galicia, no que o Laboratorio de Formas e as actividades culturais e de investigación derivadas del e da fábrica, conformaron unha realidade sobranceira da vangarda galega. Con esta resolución, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pretende protexer, poñer en valor e difundir a singularidade deste complexo arquitectónico e cultural. Elementos arquitectónicos relevantes Dentro de todo o complexo actual de Sargadelos a incoación de declaración comprende unha serie de edificios e construcións de alto interese vinculados co Laboratorio de Formas e as actividades nel desenvolvidas: o edificio circular de Andrés Fernandez-Albalat Lois, a vivenda de Isaac Díaz Pardo, o Auditorio e Departamento de Arte e Comunicación, a Escola de Tecnoloxía e Laboratorios, a marquesiña ondulada de formigón do aparcamento, torres e pasarelas metálicas que comunican os edificios, o zócalo de pedra da ampliación da fábrica cos seus murais e esculturas de Díaz Pardo, o depósito de auga-miradoiro, o pequeno edificio de tratamento de minerais, dous fornos experimentais e a Pía do Xunco co mosaico de Luís Seoane. Todos eles, a excepción do edificio circular, foron concibidos e deseñados por Isaac Díaz Pardo. No Anexo I desta resolución recóllese unha descrición de cada un deles, así como dos demais elementos de interese arquitectónico e cultural, e unha relación das pertenzas, accesorios e bens mobles a eles vinculados que pasarían a integrar o Ben de Interese Cultural. Exclúense especificamente da declaración os edificios de ampliación da fábrica que albergan hoxe en día o proceso de produción, por considerarse de menor valor arquitectónico-cultural e pola súa menor relación co Laboratorio de Formas. Moito máis que un proxecto industrial A Fábrica de Cerámica de Sargadelos ligada ao Laboratorio de Formas, cos seus bens accesorios conforman un conxunto sobranceiro dentro da arquitectura industrial galega do século XX. O seu valor como industria cerámica punteira enmarcada nun ambicioso proxecto cultural, social e de identidade galega, así como a singular configuración arquitectónica e o valor dos bens mobles e artísticos neles contidos, fan de Sargadelos un complexo único. Os deseños de Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane son funcionais, de aspecto industrial, de extraordinaria lóxica construtiva e racionais. Neles podemos recoñecer ao movemento moderno, pero ao mesmo tempo incorporan aspectos da cultura tradicional galega, nun traballo de integración entre a propia tradición e as vangardas europeas do século XX. A arquitectura, os bens mobles e artísticos e a produción cerámica da nova fábrica de Sargadelos son froito do estudo da arte e cultura galegas ao longo da súa historia, buscando nas formas castrexas, medievais ou barrocas, populares, rurais ou urbanas aquilo que puidera identificar a arte galega como un feito diferencial. Este elemento diferencial era cotexado e reinterpretado aos ollos da arte do século XX, modernismo, construtivismo ruso, racionalismo da Bauhaus e todas as últimas achegas artísticas e intelectuais da época no ámbito internacional. O estado de conservación do conxunto é bo, se ben debido ao cese das actividades do Laboratorio de Formas dos últimos anos, enténdese que para a súa mellor integridade cara ao futuro deberían recuperarse usos e actividades relacionadas coa súa propia historia, coa investigación, a arte e a cultura. O conxunto de edificios, construcións e bens asociados a eles conforman unha unidade coherente polo que pode entenderse como un ben industrial de especial interese. Por todo o anterior, dada a significación arquitectónica, artística, científica, técnica e cultural deste ben industrial, sobranceiro e único en Galicia, merece o seu recoñecemento como BIC, coa categoría de monumento. Prazo de alegacións e réxime provisorio A partir de hoxe ábrese un período de información pública de dous meses no que os interesados poderán examinar o expediente e alegar o que estimen conveniente nas dependencias administrativas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Asemade, segundo a resolución publicada hoxe realízase unha aplicación inmediata e provisional do réxime de protección previsto para os bens xa declarados e, en concreto, a suspensión das correspondentes licenzas municipais de parcelación, edificación ou demolición nas zonas afectadas pola declaración, así como a suspensión dos efectos nos permisos outorgados. As obras que, por causa de forza maior, teñan que se realizar con carácter inaprazable, precisarán a autorización da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

Lo más visto